خواننده

طراحی لوگو رضا صادقی

طراحی لوگو رضا صادقی ، موزیسین و خواننده برجسته ایرانی.

طراحی لوگو ، پوستر و آگهی های تبلیغاتی تور کنسرتهای لس آنجلس رضا صادقی در سال 1398 .

طراحی لوگو رضا صادقی

کارهای مشابه

طراحی لوگو تهران پروتئین

طراحی لوگو تهران پروتئین

محصولات غذایی پوتئینی
طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو پروتئین محصولات پروتئینی 1.2.3

طراحی لوگو پروتئین 1.2.3