هایپرکالای خانه

طراحی لوگو هایپر کالا ی خانه علی دادا

طراحی لوگو هایپر کالا خانه علی دادا

یکی از بزرگترین فروشگاه های لوازم خانگی و هایپرکالای خانه در استان تهران و البرز. این فروشگاه علاوه بر چندین شعبه فروش حضوری و یک شعبه هایپرکالای خانه، دارای یک فروشگاه اینترنتی با همین عنوان نیز هست.

لوگو لوازم خانگی علی دادا در سال 1387 در استودیو onlogo طراحی شد .

شعار این برند با عنوان : «علی دادا، فروشگاهی به وسعت ایران» با این هدف تدوین شده است که فراگیری ملی این برند را هم با فروشگاه های فیزیکی و هم اینترنتی به مخاطب اعلام کند.

برای طراحی لوگوی این برند از ترکیب چند المان مرتبت با هویت و هدف این برند استفاده شد. ابتدا آیکن ساده شده ای برای نقشه ایران طراحی شد و سپس با استفاده از نماد « پاکت خرید (shopping bag) » یک چهره خندان با آیکن نقشه ایران ترکیب شد. و درنهایت این لوگو تبدیل به یک مسکات حرفه ای که مرتبط با هویت این برند است شد.

طراحی لوگو هایپرکالای خانه علی دادا

پروژه های مشابه :

کارهای مشابه

طراحی لوگو تهران پروتئین

طراحی لوگو تهران پروتئین

محصولات غذایی پوتئینی
طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو پروتئین محصولات پروتئینی 1.2.3

طراحی لوگو پروتئین 1.2.3