گروه هنری رسانه ای

طراحی لوگو موسسه فرهنگی رسانه ای افرا

طراحی لوگو موسسه فرهنگی رسانه ای افرا

زمینه فعالیت این برند در حوزه انیمیشن ، موشن گرافی و تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی است.

این لوگو با ترکیب دو المان تصویری « درخت افرا » و « چشم » طراحی شده است.

طراحی لوگو موسسه فرهنگی رسانه ای و استودیو تولید محتوا افرا

کارهای مشابه

طراحی لوگو تهران پروتئین

طراحی لوگو تهران پروتئین

محصولات غذایی پوتئینی
طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو پروتئین محصولات پروتئینی 1.2.3

طراحی لوگو پروتئین 1.2.3