خانه پرورش نخبگان فردا

طراحی لوگو موسسه آموزشی نخبگان فردا

طراحی لوگو موسسه آموزشی نخبگان فردا

این موسسه در زمینه استعداد یابی و آموزش و پرورش نخبگان کودک و نوجوان فعالیت دارد. برای طراحی لوگوی این موسسه از تصویر نمادین « فرفره » استفاده شد و با ایجاد یک ریتم متوالی در پره های این فرفره از کوچک به بزرگ ، مفهوم رشد و تعالی ایجاد شده است.

طراحی لوگو موسسه آموزشی نخبگان فردا

پروژه های مشابه :

کارهای مشابه

طراحی لوگو طلا فروشی و جواهرات sadaf gold gallery

لوگو طلا فروشی و جواهرات SADAF GOLD

طراحی لوگو تهران پروتئین

طراحی لوگو تهران پروتئین

محصولات غذایی پوتئینی
طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو شرکت ویرانت