خانه پرورش نخبگان فردا

طراحی لوگو : نخبگان فردا

این موسسه در زمینه استعداد یابی و آموزش و پرورش نخبگان کودک و جوان فعالیت دارد. برای طراحی لوگوی یان موسسه از تصویر نمادین «فرفره» استفاده شد و با ایجاد یک ریتم متوالی پره هی این فرفره از کوچک به بزرگ ، مفهوم رشد و تعالی ایجاد شده است.

کارهای مشابه

لوگوی کاژه

طراحی لوگو :‌ کاژه

سالن زیبایی
لوگوی یاس پرین

طراحی لوگو : یاس پرین

تالار و رستوران
سپهرچوب

طراحی لوگو : سپهرچوب

کابینت