نمونه کارها : بسته بندی

لوگوی سرخ جان

طراحی لوگو : سرخ جان

زعفران و خشکبار
بسته بندی جواهرات زیورچی

طراحی بسته بندی : زیورچی

فروشگاه آنلاین جواهرات
لوگوی چرو

طرحی لوگو : چرو

: فراورده های گوشتی و پروتئینی
لوگوی چنگول

طراحی لوگو و بسته بندی : چنگول

طبخ، سرو و صرف غذا با دست
4/4